enerell fargegenetikk




Fargens nedarving
Katter finnes i utrolig mange forskjellige varianter, mørke, lyse, flekkete, stripete, røde, blå, brune og hvite. Listen er lang med forskjellige varianter og noen raser han sine egne spesialiteter, mens andre har "alt". Men alle disse fargene grunner kun i to type pigmenter. Svarte pigmenter(eumelanin) og røde pigmenter (pheomelanin). Dannelsen av disse pigmentene (altså fargingen av pelshårene) styres av hormoner som igjen styres av gener. Her skal jeg fortelle mest om genenes egenskaper og funksjoner.

Dannelsen av disse pigmentene styres av et gen som kalles O. O står for orange som kommer fra fargen oransje som man av og til ser hos katter. Genet opptrer i to varianter. En stor O for oransje og liten o for ikke-oransj. Ikke-oransje katter er gjerne brune eller svarte.
Dette o/O-genet er bundet til et bestemt kromosom. Katter, som andre pattedyr, er bygget opp av et visst antall kromosomer. De sitter i par på to og to med så og si like egenskaper. Et av disse kromosomparene er kjønskromosomer. Variantene der er X og Y. Et hunnkjønn har kromosomsammensetningen XX mens et hannkjønn har XY. o/O-genet eksisterer kun på X-kromosomene. Og dette gjør at en hunnkatt har to plasser til det genet, mens en hannkatt har kun én plass. Dette gjør at fargen oppfører seg forskjellig på en hannkatt og en hunnkatt og nedarvingene er forskjellig ettersom hvilket kjønn det er snakk om. Dette gjør at vi sier at farge er kjønsbundet arv. Noen sier også at rødt er kjønsbundet til arv, og det er fordi genet heter Orange eller non-orange. Men de ikke-røde fargene er like mye kjønsbundet som de røde, mens mønsteret og andre fargegener er derimot ikke kjønsbundet. Nedover på denne siden står det litt om de forskjellige vanligste fargene og hvorfor de er som de er.

Her er en krysningstabell som viser et eksempel på hvordan fargen på avkommene vil bli utifra hvilken farge foreldrene er.

  Brun/svart hunn Skilpadde hunn Rød hunn
Brun/svart hann Brune/svarte hunner
Brun/svarte hanner
Brune/svarte hunner
Skilpadde hunner
Brun/svarte hanner
Røde hanner
Skilpadde hunner
Røde hanner
Rød hann skilpadde hunner
Brun/svarte hanner
Røde hunner
Skilpadde hunner
Brun/svarte hanner
Røde hanner
Røde hunner
Røde hanner





Skilpaddefarger
Teoretisk sett er det kun mulig at en hunkatt blir skilpaddefarget. Dette fordi det er kun hunkatten som har to X-kromosomer hvor fargen kan legges. Altså to plasser til farge hvor én plass kan være rød og en kan være ikke-rød. Hos en hannkatt, som kun har ett X-kromosom så er det kun plass til én farge, da enten rød, eller ikke-rød.
Men det kan allikevel skje at en hankatt blir skilpaddefarget og årsakene til det kan være forskjellig. Jeg skal prøve å forklare kort hvordan:
Enten kan det være en kromosomfeil, og hannkattens kjønnsgen vil se slik ut: XXY (istedenfor XY). På den måten er det altså to plasser å legge fargen, dermed mulighet til både rød og ikke-rød på en gang, dermed skilpadde. Men sjansen for at han da er steril er også veldig stor siden det er en defekt på selve kjønnskromosomene.
En annen mulighet et at det kan være en såkalt "chimera". Dvs at det er to eggceller som har smeltet sammen på tidlig forsterstadie, og dermed gikk avkommet to sett med fargegener uten at det nødvendigvis er to sett med alt annet, slik et førstnevnte eksempelet. Han kan dermed ha to sett med farger, men ellers være normal. På den måten vil katten også kunne være fertil.
En tredje, og siste mulighet er at en rød hannkatt har "klumper" med rødfarge enkelte steder på kroppen. Det er altså svært tettpakket røde pigmenter, som er så tette at de for det blotte øyet ser ut som svarte/brune områder. Denne katten er ikke skilpaddefarget genetisk sett, men "bare" rød.

Mer om skilpaddefargede katter og deres fargefordeling kan du lese her


Catfellow's Chiquita, MCO f (solid svartskilpadde)
Eier: Grethe & Bettina Bachmann



Dillusjon - Blått, creme og fawn
Dillusjon er fortynnede farger. Der er pigmentfargekornene som klumpet seg sammen i små "grupper" som gjør at lyset brytes anderledes, og resultatet av dette blir en bleket effekt. Det er altså områder som ér farget, mens andre områder er fargelåse på hårstrået. Dette er så smått at man ser det ikke med det blotte øye, men i mikroskop så er det ganske tydelig. Men eller s gjør det at svart farge blir grålig, det vi kaller blått hos katt, og rødt blir til creme. Genet er rescessivt, så det krever at begge foreldrene er bærere av genet for at det skal komme til synet. En dilludert foreldrer vil alltid få bærende avkom.


Celebrian's Windlord, MCO e22 (Klassisk Creme tabby)
Eier: Vigdis Svendsen



Agouti - mønster
Alle katter har et mønster, men på noen så ser man det bare ikke. For at man skal se mønsteret, er det et bestemt gen som må være tilstede. Dette genet heter agouti, og merkes som A. Det opptrer i to varianter, en som gir mønster (A) og en som ikke gir mønster (a). Sistnevnte står det litt mer om lengre ned. Her skal jeg ta for meg mønster-varianten.
Det finnes mange mønstre på katt. De vi kjenner til er Klassisk Tabby, Tigret Tabby, Ticket tabby, og Spottet Tabby.
Alle disse mønstrene er i samme lokus. Et lokus er et slags "hus" for gener med samme egenskaper. Alle gener sitter i par på to og to, og hvert av parene har sitt "hus" (loki). Og alle disse mønstrene konkurerer da om de to plassene som er i lokuset. Og av de to som er i lokuset, så er det det genet som dominerer mest som gir utslaget på pelsen, med mindre det er to like gen som er sammen.

Ticket tabby dominerer over alle. Men det er delvis ufulstendig dominanse. Ticket mønster er et slags "ensfarget mønster". Man kan ane tendenser til mønsterstriper i ansiktet, og hos de individene som kun har ett ticket gen og ett annet gen (hetrozygote), kan man også se striper på ben og hale. Men ellers på kroppen ser de ganske ensfargede ut, dersom man ikke studerer det enkelte hårstrå. Da kan man se at hvert hårstrå har flere bånd med striper på seg. Annenhver lys og mørk farge. Denne fargevarianten er mest kjent innenfor Abbysiner og Somali, men kan også sees hos andre raser.

Spottet tabby kommer på andreplass når det gjlder dominansegrad. Den dominerer over alle, bare ikke ticket. Hvordan nedarvingen og den kjemiske prosessen skjer med dette mønsteret, vet man veldig lite om. Noen mener at det kun er en "brudt opp" versjon av de andre mønstrene, og noen mener at dette er et helt selvstendig gen men som finnes i fler varianter. Så her vet man som sagt veldig lite, og derfor går jeg heller ikke noe mer inn på dette temaet. Men som ordet sier, så gir mønsteret spotter, altså flekker fremfor f.eks. striper.

Tigret Tabby (også kalt makrell taby) er så den neste i rekken. Den dominerer kun over klassisk tabby. Et tigret mønster har som ordet sier, tigerstriper over hele kroppen. En makrell tigret katt vil ha striper som går vertikal nedover sidene av kroppen fra ryggraden mot magen. De har og tre striper (av og til sees de kun som én) som går langs hele ryggraden mot halen, og halen har tynne ringer ringer rundt hele veien. Stripene opptrer i både tykke og tynne varianter og hva som styrer dette vet man heller ikke 100%.

Til slutt er det klassisk tabby. Dette er en mutert (genetisk foandret) variant av de andre mønstrene og skiller seg gankse ut. Mønsteret danner en sirkel på sidene av kroppen, kalt bulls eye, og har en karakteristisk sommerfuglformasjon over skulderbladene. Stripene er ofte tykkere enn hos de andre mønstrene, og går i sirkelformasjoner. Dette er det mest rescessive genet.






Rushmore AnnaBella, MCO n22 (Klassisk bruntabby)
Eier: Lene Glem



Non-agouti - "solide" farger
Non-agouti-allelet (alternativet til agouti, altså mønster) er det som gir solide (ensfargete) katter. Genet hindrer produksjonsstopp av det eumelanin. Inni hårsekken til hvert hårstrå er det nemlig to "ventiler" som regulerer pigmenteringen av pelshårene. Den ene "pumper" pheomelanin (røde pigmenter) gjevnt, mens den andre som "pumper" eumelanin (svarte pigmenter) "slår seg av og på" slik at pelshåret får lyse og mørke striper på seg. Men dersom dette genet er tilstede, så vil ikke den sistnevnte "ventilen" slå seg av, og vil dermed "pumpe" gjevnt med eumelanin hele tiden, og resultatet vil være en ensfarget pels mørk pels.
Men igjen er det ingen regel uten unntak. For dette gjelder nemlig ikke på de røde kattene av den grunn at de ikke har eumelaninproduksjon. Dermed kan det ikke være gjevn pumping av de pigmentene når katten ikke produserer dem. Det som da skjer, er at en rød katt som genetisk er solid, vil ikke se solid ut. Den vil se tilnærmet lik ut som en mønstret en. Men av og til kan man se på katten om den er solid eller ikke, til tross for at den er rød, men årssaken til dette vet man ikke sikkert siden dette teoretisk skal være umulig - men det er det altså ikke. Dette tyder på at vitenskapen ikke akkurat er ferdigforsket.


Catfellow's Conan, MCO n (svartsolid)
Eier: Stine og André Lund



Rufisme
Rufisme er ikke et eget gen, men trolig noe som kalles polygener. Mange "små gener" som sammen jobber for samme sak. Jo fler "positive" det er av dem, jo mer kommer effekten fram, og motsatt. Dette gjør at rufisme finnes i mange forskjellige grader, og er også vanskelig å kontrollere.
Det rufisme gjør, er å gi en rødlig glød i de lyse båndene på pelshårene. Hårstråene er som skrevet over delt opp i flere bånd, lys og mørk annen hver. Og rufismen legger seg da altså på de lyse områdene. Snutepartiet, hårene inne i ørene, "brillene" undt øynene, brystkasse og mage er de stedene hvor man ser at rufismen legger seg mest. Fargen der blir både rødere og mørkere, men hva rufisme egentlig er, det vet man enda ikke.


Celebrian's Lilo
Eier: Sunniva Bahlk



Sølv
Sølv er et dominant nedarvende gen. Det merkes som I som står for Inhibitor som betyr forebygge / hemme / hindre. Og det er nettopp det I-genet gjør, det stopper / hindrer produksjonen av pheomelanin (røde pigmenter). Resultatet er en katt med kun svarte pigmenter, og ingen farge der katten ellers ville vært rødbrun.
En sølvkatt er stort sett ønsket så "ren" som mulig i fargen, altså så lite brunnyanser som mulig. Derfor er rufisme ganske uønsket på disse. Hos noen raser slår de ganske hardt ned på dette på utstillinger, mens hos andre igjen teller det ikke noe.
Røde katter som er rammet av inhobitor er ofte ganke lyse i fargen siden det er de røde pigmentene som fjernes. Derfor kan det virke som at sølvet er "sterkere" hos de røde enn de svarte.

Dersom den solid katt blir rammet av inhibitor, kaller vi fargen smoke. Dette er fordi innerst på hårstrået til en ensfargede katten er det pheomelanin (røde pigmenter). Disse er ikke synlige for det blotte øyet, men det er nok for at I-genet kan virke, og få fjernet pigmenteringen. Derfor er hårstråene til de kattene hvite innerst, mens fargede ytterst. Dette gir en fargeeffekt som kan se litt røyaktig ut, og derav også navnet smoke.

Meekocoons Bellona, MCO ns 23 (svart sølv tigret)
Eier: Pia Jensen



Shaded og Shell
Shell og shaded er to begreper som lett går over i hverandre, og det er i grunn ikke så veldig rart siden det ikke er noen klar grense mellom dem. Det de er, er begreper på katter med svært brede lyse bånd på hårstråene. Det er mest sett, eller brukt, på sølvkatter, og grunnen til det er at det er der det er lettest å se det. Siden det er de lyse båndene som blir bredere, blir det altså mer lyst område, og på sølvakttene dermed mer hvitt område av hårstrået. Helhetlig blir katten mye lysere i fargen.
Forskjellen på shell og shaded er at graden av hvor mye av de lyse båndene som er blitt breddet.
Shell er den mest "ekstreme" varianten. Der er det kun tuppen av hårstrået som har farge, og det er denne fangen vi ser på blandt annet Chinchillakattene. Denne fargen kalles også tipped siden alle båndene er borte med unntakk fra tuppen.
Shaded er en mildere grad av samme opplegg, men gir et helt annet utrykk. Her kan man tydelig se fargen til katten i motsetning til Shell-versjonen, men mønsteret skal man allikevel ikke se, selvom man kan se båndene.
Hvordan nedarvingen av dette er veldig omstridt, om det er polygener eller egne dominante/rescessive gener som står bak.


Alwaro Big White of Megaton
Eier: Monica og Micke Johansson & Marie Bejeryd



Hvitflekk
Hvitflekk er et tema det er mye omstridt diskusjon om. Mange teorier, og få fasiter.
Men det mange forholder seg til er at hvitflekk er et dominant nedarvet gen. Det merkes med S (for spot). Katter som har opp til ca 50% hvitt er stort sett hetrozygote (et hvitflekk gen (S) og et ikke-hvitflekk (s) ), mens de som har over 50% er stort sett homozygote hvitflekk (begge genene som S). Graden av hvor mye hvitt som nedarves innenfor disse prosentgrensene styres trolig av polygener.
Men det finnes også hvitflekkskatter som ganske garantert er homozygote, men som allikevel kun har potene sine hvite (rasen Birma f.eks.), så den teorien skrevet over har nok enten noen smutthull, eller så er det hele ganske mye mer komplissert.



Idra Lynx Cream, MCO n 22 09 (klassisk bruntabby med hvit)
Eier: Sunniva Bahlk



Helhvit
Helhvitt er et dominant gen og dekker over alle andre farger og variansjoner. Dette alellet inneholder noe som forebygger at fargegenene kommer fram og reslutatet blir fargeløst, men katten kan allikevel være bærer av alle andre farger. Hvilken farge katten er bærer kan man kun finne ut ved å studere stamtavlen og i tillegg se på avkom etter forskjellige kombinasjoner. Da kan man trekke konklusjoner om hvilken farge katten er bærer av.
Mange helhvite kattunger blir født med en farget flekk på hodet. Den kalles hørselsflekk, men teorien om at denne flekken betyr at katten hører er gang på gang motbevist ved at døve katter også har hatt en slik flekk. Denne flekken forsvinner når katten bytter pels fra kattunepels til voksenpelsen. Som voksen skal man ikke se noen resten av den.
Døvheten på hvite katter er relativt høy i forhold til ikke-helhvite katter, dette gjør at helhvite katter trenger en hørselsattest fra veterinær hvis den skal avles på eller stilles ut. En døv katt er forbudt å både avle og stille ut.
Øyenfargen til hvite katter varierer ofte. Og både blåøyde og Oddeyd er ikke uvanlig å se.



Endless Cat's Snowstorm White Tiger, MCO w 63 (helhvit, oddeye)
Eier: Heidi Somdal Åmodt



Tabell over genforkortelser og kortere forklaringer
Dominante gen skrives med stor bokstav
Rescessive gen skrives med liten bokstav

Husk at dette kan variere litt ettersom noen gen dominerer over flere andre, også enkelte gen som kan dominere over andre.


Kode Betydning Alt. ord Fellersbetegnelse Notis
A
a

Agouti
Non-agouti

Mønstret
Solid

Mønster eller ikke Mønstret dominerer over solid

tb
T
Sp
Ta


Klassisk Tabby
Makrell Tabby
Spotted Tabby
Ticket Tabby

Tabby
Tigret
Spottet
Ticket

Hvaslags mønster Alle disse genene befinder seg på samme loki. Men kun to stykker kan være der av gangen.
d
D


Dillusjon
non-Dillusjon

Bleket
Normal

Fortynnet farge eller ikke Non-dillusjon dominerer over dillusjon


I
i


Inhibitor
non-Inhibitor

Sølv
ikke-Sølv

Sølv eller ikke Sølv domminerer over ikke-sølv.


Wbwb
WbWb


Shaded
Shell

Shaded / golden
Tippet

Grad av bleket på hårstrået Dette styres ikke av et eget gen, men nedarvingen av dette er man usikker på hvordan fungerer.
S
s


Spot
non-spot

Hvitflekk
Ingen hvitflekk

Hvite flekker eller ikke Hvitflekk dominerer over ikke-hvitflekk, og dominerer over alle andre farger.
W
w

White
non-white
Helhvit
Normalfarget
Helt hvit, eller normal Det helhvite genet dominerer over alt!