Hypertrofisk Kardiomyopati (HCM)


HCM er en arvelig hjertesykdom som finnes hos både katt, hund, griser og mennesker. Det er den vanligste hjertesykdommen hos katt, og et kjent problem hos flere raser. Det sykdommen gjør, er å fortykke musklene i hjertet, da spesielt venstre hjertekammer. Papilærmusklene blir også fortykket. Dette fører til at hjertet blir mindre elastisk og blodet som skal gjennom venstre hjertekammer, ikke kan gå gjennom like fort som det som er ultimalt. Dette fører til dårlig blodsirkulasjon og lavt blodtrykk. Blodpropper kan lett komme, og dette er hovedgrunnen til dødsfall av sykdommen. Setter blodproppen seg ved hjertet, vil katten heller ikke overleve. Men setter den seg ved bakbeina for eksempel vil det kun lamme den delen av kroppen fremfor ta livet av hele individet. En blodpropp som ikke setter seg ved hjerter vil naturligvis være svært smertefullt og ikke minst frustrerende for katten. Men setter blodproppen seg ved hjertet, vil det gi en ganske momentan død. Katten kan virke helt frisk det ene øyeblikket, men så legger den seg ned, og dør.
Man kan oppdage HCM-tilfeller ved å ultralyd for å se om det er noen fortykkelser på hjertet, det samme kan man også se ved røntgen. Ved ultralyd kan man også måle trykket til hjertet og hvor mye blod som strømmer gjennom. Her kan du få vite om katten har HCM den dagen testen blir gjennomført. Testes katten negativ, er det ingen garanti for at den kan utvikle det senere. Man kan også genteste katten for denne sykdommen. Det gir svar for om katten har genet med tanke på nedarving og potensialet for at katten selv utvikler HCM. Man kan også genteste katten for sykdommen for å vite om katten har potensiell mulighet til å utvikle HCM og med tanke på avl og nedarving. Men selv om katten er negativ på dette, kan det allikevel skje en spontanmutasjon som fører til at katten allikevel utvikler HCM. Det er en sykdom som utvikles gradvis over tid, og er også vanskelig å oppdage symptommessig siden katter er såpass flinke til å skjule smerte som det de faktisk er. Stort sett må katten testes med profesjonelt utstyr for å finne symptomene.
Maine Coon Katten har startet et helseprogram for å jobbe vekk HCM. Her blir kattene testet mot HCM for så å utelukke ”syke” katter fra avlen. Det er et langvarig prosjekt, men til slutt vil man forhåpentligvis sitte igjen med en rase hvor det ikke dukker opp tilfeller av denne sykdommen.

Mer om dette kan leses på PawPeds.