Farger


Her har jeg laget et galleri med alle mulige fargeforekomster hos rasen. Galleriet er langt fra ferdig, og jeg mangler fremdeles mange bilder. Så hvis du vil bidra med en katt eller ti, så send meg gjerne en mail med bilder og navn på pus, det ville jeg vært utrolig takknemlig for. Og takk til alle dere som jeg har fått låne bilder av! Uten dere ville ikke dette vært mulig.
Ellers er det bare å sette musepekeren over fargenavnet, så får du et lite illustrasjonsbilde på høre side i boksen, og ved å trykke på linken nederst i boksen, så får du opp et nytt eget galleri for den gjeldende gruppen.

Gruppe 1 Gruppe 2
MCO n, Svartsolid
Catfellow's Conan, Eier: Stine og André Lund
MCO a, Blåsolid
Honeyhills Hector, Eier: Linda Hjemgård

Trykk her for mer informasjon og for å se fler bilder av gruppe 1 Maine Coon


MCO n09, Svartsolid med hvitt
Meekocoons Cracker Jack, Eier: Pia Jensen
MCO a09, Blåsolid med hvitt
Linde Lo's Blue Lady, Eier: Inger-Anne Grønflaten

Trykk her for mer informasjon og for å se fler bilder av gruppe 2 Maine Coon


Gruppe 3 Gruppe 4
MCO n22, Bruntabby
Rushmore AnnaBella, Eier: Lene Glem
MCO n23, Bruntigret
Lindevoll`s Yana, Eier: Linda Håland
MCO n24, Brunspottet
(N) Celebrian Lilo, Eier: Sunniva Bahlk
MCO a22, Blåtabby
Nøstetoppens Petter Solberg, Eier: Elisabeth Forsbom
MCO a23, Blåtigret
Celebrian's Orion, Eier: Bjørnar Ruud
MCO a24, Blåspottet
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!

Trykk her for mer informasjon og for å se fler bilder av gruppe 3 Maine Coon


MCO n0922, Bruntabby med hvitt
Excelja's Galadriel
MCO n0923, Bruntigret med hvitt
Innocent Rose's Gruffi Gummi
MCO n0924, Brunspottet med hvitt
Eldon's Expression, Eier: Grethe & Bettina Bachmann
MCO a0922, Blåtabby med hvitt
Ratøyen's Pernille
MCO a0923, Blåtigret med hvitt
Innocent Rose's Ilves, Eier: Anette Skaflem
MCO a0924, Blåspottet med hvitt
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!

Trykk her for mer informasjon og for å se fler bilder av gruppe 4 Maine Coon


Gruppe 5 Gruppe 6
MCO d, Rødsolid
Artic Coon's Eagle Eier: Stine og André Lund
MCO d22, Rødtabby
Feral Coon's Heavens on Fire Eier: Susanne Knutsen
MCO d23, Rødtigret
Mystic Wood's Beth Hart Eier: Maija Skogholt
MCO d24, Rødspottet
Nightwishes Anastazia Desirè Eier: Monica Johansson
MCO e, Cremesolid
Sacred Spirit's Chinook Eier: Randi Dørum
MCO e22, Cremetabby
Ann Tove's Chreokee
MCO e23, Cremetigret
S*Lynxarella's Exentrix Eier: Ragnhild Kristine
MCO e24, Cremespottet
Kalimero of beyrouth Eier: Iselinn Kollen
MCO f, Svartskilpaddesolid
Catfellow's Chiquita Eier: Grethe & Bettina Bachmann
MCO f22, Svartskilpaddetabby
Rozeecoonz Sweet Magic Eier: Rita Klauset
MCO f23, Svartskilpaddetigret
Meekocoons Esprit of BIG Kitty Eier: Linda Håland
MCO f24, Svartskilpaddespottet
Artic Litle Norway Eier: Synnøve
MCO g, Blåskilpaddesolid

MCO g22, Blåskilpaddetabby

MCO g23, Blåskilpaddetigret

MCO g24, Blåskilpaddespottet
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!

Trykk her for mer informasjon og for å se fler bilder av gruppe 5 Maine Coon


MCO d09, Rødsolid med hvitt
Bjørkmoen`s Cherokee, Eier: Bjørg Thorvaldsen
MCO d0922, Rødtabby med hvitt
Maine Tigergutt av Persicum, Eier: Nina Vinje
MCO d0923, Rødtigret med hvitt
(N) Bjørkmoens Apache, Eier: Gry Stemland
MCO d0924, Rødspottet med hvitt
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!
MCO e09, Cremesolid med hvitt
Big Kitty Indian Ice, Eier: Silje
MCO e0922, Cremetabby med hvitt
Alwaro Adonis, Eier: Marie
MCO e0923, Cremetigret med hvitt
Jazzycoon's Chopin, Eier: Lise-Christin Stewart
MCO e0924, Cremespottet med hvitt
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!
MCO f09, Svartskilpaddesolid med hvitt
Kaserna's Moria, Eier: Maija Skogholt
MCO f0922, Svartskilpaddetabby med hvitt
Meekocoons Confetti, Eier: Pia Jensen
MCO f0923, Svartskilpaddetigret med hvitt
Jostad's Angaria Cheetah, Eier: Astrid Rovde
MCO f0924, Svartskilpaddespottet med hvitt
Innocent Rose's Kelly Ozbourne, Eier: Linn
MCO g09, Blåskilpaddesolid med hvitt
Silvermeadow Cassis, Eier: Ulrika & Peter Olsson
MCO g0922, Blåskilpaddetabby med hvitt
Honey Hill's Lollipop, Eier: Kathe Høyer
MCO g0923, Blåskilpaddetigret med hvitt
Power-Packs Pink, Eier: Janet Ericsson
MCO g0924, Blåskilpaddespottet med hvitt
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!

Trykk her for mer informasjon og for å se fler bilder av gruppe 6 Maine Coon


Gruppe 7 Gruppe 8
MCO ns, Svartsmoke
IC Crazy Diamond de la Roche, Eier: Karina Bjuran
MCO ns22, Svartsølvtabby
S* Tole'Coons Suri
MCO ns23, Svartsølvtigret
EC S*Co'Coons King of Clubs
MCO ns24, Svarsølvspottet
Wachiris A Royal Romance
MCO as, Blåsmoke
CH Mabalacat Big Girls Blues
MCO as22, Blåsølvtabby

MCO as23, Blåsølvtigret
Eier: Kattelatte Maine Coon
MCO as24, Blåsølvspottet
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!
MCO ds, Rødsmoke
Marlo Spaaihoef, Eier: Ulrika Olsson
MCO ds22, Rødsølvtabby

MCO ds23, Rødsølvtigret

MCO ds24, Rødsølvspottet
Chumalunga's Hugo The Boss, Eier: Inger-Anne Grønflaten
MCO es, Cremesmoke

MCO es22, Cremesølvtabby

MCO es23, Cremesølvtigret
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!
MCO es24, Cremesølvspottet
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!
MCO fs, Svartsmokeskilpadde

MCO fs22, Svartsølvskilpaddetabby

MCO fs23, Svartsølvskilpaddetigret
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!
MCO fs24, Svartsølvskilpaddespottet
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!
MCO gs, Blåsmokeskilpadde

MCO gs22, Blåsølvskilpaddetabby

MCO gs23, Blåsølvskilpaddetigret
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!
MCO gs24, Blåsølvskilpaddespottet
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!

Trykk her for mer informasjon og for å se fler bilder av gruppe 7 Maine Coon


MCO ns09, Svartsmoke med hvitt
Moon Kewa's Kleopatra, Eier: Jeanette Lindberg
MCO ns0922, Svartsølvtabby med hvitt
Yowie's Night Rider, Eier: nina therese Sæle
MCO ns0923, Svartsølvtigret med hvitt
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!
MCO ns0924, Svarsølvspottet med hvitt
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!
MCO as09, Blåsmoke med hvitt
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!
MCO as0922, Blåsølvtabby med hvitt
Placidus Fly to the Rainbow, Eier: Anna S.
MCO as0923, Blåsølvtigret med hvitt
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!
MCO as0924, Blåsølvspottet med hvitt
Bargello Lady Rose, Eier: Nina Vinje
MCO ds09, Rødsmoke med hvitt
S* Angel Spirit Zakura, Eier: Commancheros
MCO ds0922, Rødsølvtabby med hvitt
S* Kin's Simone, Eier: S* Dagdrivarn's
MCO ds0923, Rødsølvtigret med hvitt
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!
MCO ds0924, Rødsølvspottet med hvitt
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!
MCO es09, Cremesmoke med hvitt
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!
MCO es0922, Cremesølvtabby med hvitt
Kin's Derrida
MCO es0923, Cremesølvtigret med hvitt
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!
MCO es0924, Cremesølvspottet med hvitt
Lynxarella's Bermuda Sky, Eier: Susanna Lundström
MCO fs09, Svartsmokeskilpadde med hvitt
Katiara Cyntia, Eier: Iselinn Kollen
MCO fs0922, Svartsølvskilpaddetabby med hvitt
Dotcom Ciara, Eier: Marie Hedbom
MCO fs0923, Svartsølvskilpaddetigret med hvitt
Flying Eagle Pebbles, Eier: Janet Ericsson
MCO fs0924, Svartsølvskilpaddespottet med hvitt
(N) Yowie's Golden Arrow, Eier: Berit Erstad
MCO gs09, Blåsmokeskilpadde med hvitt
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!
MCO gs0922, Blåsølvskilpaddetabby med hvitt
Fratello's Metallica
MCO gs0923, Blåsølvskilpaddetigret med hvitt
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!
MCO gs0924, Blåsølvskilpaddespottet med hvitt
Har dessverre ingen bilder av denne fargen. Har du en katt av denne fargen og ønsker å bidra, gi meg gjerne beskjed!

Trykk her for mer informasjon og for å se fler bilder av gruppe 8 Maine Coon


Gruppe 9
MCO w, Dominanthvit
Endless Cat's Snowstorm White Tiger, Eier: Heidi Somdal-Åmodt

Trykk her for mer informasjon og for å se fler bilder av gruppe 9 Maine Coon